• دسته‌بندی نشده
  • 0

بالاخره به بیمارستان های دولتی هم سر و سامان دادیم

بالاخره به بیمارستان های دولتی هم سر و سامان دادیم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی پیشنهاد تعیین سقف برای درآمد پزشکان در جلسه…

بالاخره به بیمارستان های دولتی هم سر و سامان دادیم

(image) رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی پیشنهاد تعیین سقف برای درآمد پزشکان در جلسه…

بالاخره به بیمارستان های دولتی هم سر و سامان دادیم

پرس نیوز

You may also enjoy...