• دسته‌بندی نشده
  • 0

باورتان میشود صدام حسین رمان نوشته!!

باورتان میشود صدام حسین رمان نوشته!!

رمانی کوتاهی که صدام حسین اندکی پیش از آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نوشته بود، برای نخستین بار به زبان…

باورتان میشود صدام حسین رمان نوشته!!

(image) رمانی کوتاهی که صدام حسین اندکی پیش از آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نوشته بود، برای نخستین بار به زبان…

باورتان میشود صدام حسین رمان نوشته!!

عکس های جدید

You may also enjoy...