• دسته‌بندی نشده
  • 0

با این روش به حج نروید!

با این روش به حج نروید!

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه هموطنان از عزیمت به حج تمتع امسال از کشور ثالث پرهیز کنند،…

با این روش به حج نروید!

(image) رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه هموطنان از عزیمت به حج تمتع امسال از کشور ثالث پرهیز کنند،…

با این روش به حج نروید!

فانتزی

You may also enjoy...