• دسته‌بندی نشده
  • 0

با شرایط پیش آمده، مردم می‌ توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند

با شرایط پیش آمده، مردم می‌ توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند

اگر میزان تخلفات مالی دولت‌ها بررسی شود، به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد در این زمینه پیشتاز…

با شرایط پیش آمده، مردم می‌ توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند

(image) اگر میزان تخلفات مالی دولت‌ها بررسی شود، به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد در این زمینه پیشتاز…

با شرایط پیش آمده، مردم می‌ توانند از احمدی‌نژاد شکایت کنند

کانون نماز

You may also enjoy...