• دسته‌بندی نشده
  • 0

برجام، ملت را به خاک سیاه می نشاند!

برجام، ملت را به خاک سیاه می نشاند!

همین چند سال پیش اگر اسم جناب مصدق را می‌آوردی برچسب‌ها از هر سو چون پیکان به سویت پرتاب…

برجام، ملت را به خاک سیاه می نشاند!

(image) همین چند سال پیش اگر اسم جناب مصدق را می‌آوردی برچسب‌ها از هر سو چون پیکان به سویت پرتاب…

برجام، ملت را به خاک سیاه می نشاند!

مهارت برتر

You may also enjoy...