• دسته‌بندی نشده
  • 0

برجام چه کسانی را از ثروت های افسانه ای محروم کرد؟

برجام چه کسانی را از ثروت های افسانه ای محروم کرد؟

آنها که نشانی چندان دقیقی ندارند و با صفت کاسبان تحریم مورد خطاب قرار می گیرند، در چهارسالی که گذشت…

برجام چه کسانی را از ثروت های افسانه ای محروم کرد؟

(image) آنها که نشانی چندان دقیقی ندارند و با صفت کاسبان تحریم مورد خطاب قرار می گیرند، در چهارسالی که گذشت…

برجام چه کسانی را از ثروت های افسانه ای محروم کرد؟

گوشی موبایل

You may also enjoy...