• دسته‌بندی نشده
  • 0

برخی مسئولان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده‌اند

برخی مسئولان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده‌اند

وزیر نیرو گفت: به نظر می رسد بخشی از بدنه اجتماع که برخی از مردم، کارشناسان حوزه های مختلف و حتی…

برخی مسئولان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده‌اند

(image) وزیر نیرو گفت: به نظر می رسد بخشی از بدنه اجتماع که برخی از مردم، کارشناسان حوزه های مختلف و حتی…

برخی مسئولان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده‌اند

شهر خبر

You may also enjoy...