• دسته‌بندی نشده
  • 0

برداشتن گشت ارشاد شاه کلید رئیس جمهور شدن

برداشتن گشت ارشاد شاه کلید رئیس جمهور شدن

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از برخی از شعارهای انتخاباتی درباره حذف گشت ارشاد گفت: امروز هر کسی…

برداشتن گشت ارشاد شاه کلید رئیس جمهور شدن

(image) فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از برخی از شعارهای انتخاباتی درباره حذف گشت ارشاد گفت: امروز هر کسی…

برداشتن گشت ارشاد شاه کلید رئیس جمهور شدن

خبر دانشجویی

You may also enjoy...