• دسته‌بندی نشده
  • 0

بررسی امپراطوری دیش ها و جادوی اینترنت در ایران

بررسی امپراطوری دیش ها و جادوی اینترنت در ایران
مسوولان هنوز درگیر چالش وی‌اچ‌اس و سی‌دی بودند که ماهواره هم وارد میدان شد. رسانه‌ای که رنگ و لعاب و تنوع و بازارگرمی‌اش آنقدر بود که کمتر کسی توانست در برابرش مقاومت کند.

بررسی امپراطوری دیش ها و جادوی اینترنت در ایران

مسوولان هنوز درگیر چالش وی‌اچ‌اس و سی‌دی بودند که ماهواره هم وارد میدان شد. رسانه‌ای که رنگ و لعاب و تنوع و بازارگرمی‌اش آنقدر بود که کمتر کسی توانست در برابرش مقاومت کند.
بررسی امپراطوری دیش ها و جادوی اینترنت در ایران

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...