• دسته‌بندی نشده
  • 0

برقراری اولین پرواز مستقیم تهران – پاریس

برقراری اولین پرواز مستقیم تهران – پاریس

در ادامه نتایج برجام در حوزه حمل و نقل هوایی و افزایش مسیرهای پروازی شرکت های ایرانی به نقاط مختلف…

برقراری اولین پرواز مستقیم تهران – پاریس

(image) در ادامه نتایج برجام در حوزه حمل و نقل هوایی و افزایش مسیرهای پروازی شرکت های ایرانی به نقاط مختلف…

برقراری اولین پرواز مستقیم تهران – پاریس

عکس

You may also enjoy...