• دسته‌بندی نشده
  • 0

برنج به کیلویی 14 هزار تومان رسید!

برنج به کیلویی 14 هزار تومان رسید!

طبق مشاهدات قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در جه یک و در جه دو در سطح شهر بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان…

برنج به کیلویی 14 هزار تومان رسید!

(image) طبق مشاهدات قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در جه یک و در جه دو در سطح شهر بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان…

برنج به کیلویی 14 هزار تومان رسید!

سپهر نیوز

You may also enjoy...