• دسته‌بندی نشده
  • 0

بعد از دعوا، پیامک بازی ممنوع!

بعد از دعوا، پیامک بازی ممنوع!
آیا تا به‌حال از ارسال یک پیام کوتاه اشتباهی در لحظه حساس احساس گناه کرده‌اید؟ البته که این حالت را تجربه کرده و به‌خاطرش افسوس خورده‌اید. ما انسان هستیم و خطا کردن جزئی از وجود ماست.

بعد از دعوا، پیامک بازی ممنوع!

آیا تا به‌حال از ارسال یک پیام کوتاه اشتباهی در لحظه حساس احساس گناه کرده‌اید؟ البته که این حالت را تجربه کرده و به‌خاطرش افسوس خورده‌اید. ما انسان هستیم و خطا کردن جزئی از وجود ماست.
بعد از دعوا، پیامک بازی ممنوع!

خرید وی پی ان

نفت آموزش پرورش دولتی

You may also enjoy...