• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان

بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان
ان جی اوی بین المللی HelpAge در سال 2015، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد مقیم در 96 کشور را رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی بر اساس 4 عامل مهم برای افرادی که در حال پیر شدن هستند، ایجاد شده است.

بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان

ان جی اوی بین المللی HelpAge در سال 2015، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد مقیم در 96 کشور را رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی بر اساس 4 عامل مهم برای افرادی که در حال پیر شدن هستند، ایجاد شده است.
بهترین و بدترین کشورهای جهان برای سالمندان

فروش بک لینک

اسکای نیوز

You may also enjoy...