• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهترین کارگردان های جشن حافظ 95 انتخاب شدند

بهترین کارگردان های جشن حافظ 95 انتخاب شدند

حسن فتحی و علیرضا رئیسیان بطور مشترک بعنوان بهترین کارگردان جشن حافظ انتخاب شدند.

بهترین کارگردان های جشن حافظ 95 انتخاب شدند

(image) حسن فتحی و علیرضا رئیسیان بطور مشترک بعنوان بهترین کارگردان جشن حافظ انتخاب شدند.

بهترین کارگردان های جشن حافظ 95 انتخاب شدند

خرید بک لینک رنک 2

پرس نیوز

You may also enjoy...