• دسته‌بندی نشده
  • 0

به سوی شادکامی، به روش علمی

به سوی شادکامی، به روش علمی
روانشناسی مثبت نگر شاخه ای از روانشناسی است که به جای تاکید بر آسیب ها و بیماری های روانی به مطالعه شرایط و فرآیندهای دستیابی به موفقیت و زندگی رضایتبخش می پردازد.

به سوی شادکامی، به روش علمی

روانشناسی مثبت نگر شاخه ای از روانشناسی است که به جای تاکید بر آسیب ها و بیماری های روانی به مطالعه شرایط و فرآیندهای دستیابی به موفقیت و زندگی رضایتبخش می پردازد.
به سوی شادکامی، به روش علمی

فروش بک لینک

bluray movie download

You may also enjoy...