• دسته‌بندی نشده
  • 0

تابلو های نقاشی خط از صدای شهرام ناظری!

تابلو های نقاشی خط از صدای شهرام ناظری!

نمایشگاهی از تابلو های نقاشی خط که به کمک صدای استاد شهرام ناظری کشیده شده اند, از 9 مهر کار خود را…

تابلو های نقاشی خط از صدای شهرام ناظری!

(image) نمایشگاهی از تابلو های نقاشی خط که به کمک صدای استاد شهرام ناظری کشیده شده اند, از 9 مهر کار خود را…

تابلو های نقاشی خط از صدای شهرام ناظری!

موبایل دوستان

You may also enjoy...