• دسته‌بندی نشده
  • 0

تاريخ اعزام به خدمت مشمولان کاردانی تغيير يافت

تاريخ اعزام به خدمت مشمولان کاردانی تغيير يافت

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومی نيروي انتظامی گفت : به منظور ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر به…

تاريخ اعزام به خدمت مشمولان کاردانی تغيير يافت

(image) معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومی نيروي انتظامی گفت : به منظور ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر به…

تاريخ اعزام به خدمت مشمولان کاردانی تغيير يافت

دانلود ها پلاس

You may also enjoy...