• دسته‌بندی نشده
  • 0

تبادل نامه میان ظریف و موگرینی امری عادی و طبیعی است

تبادل نامه میان ظریف و موگرینی امری عادی و طبیعی است

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن عادی و طبیعی دانستن تبادل نامه میان وزیر امور خارجه کشورمان و موگرینی…

تبادل نامه میان ظریف و موگرینی امری عادی و طبیعی است

(image) سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن عادی و طبیعی دانستن تبادل نامه میان وزیر امور خارجه کشورمان و موگرینی…

تبادل نامه میان ظریف و موگرینی امری عادی و طبیعی است

ساخت بنر

You may also enjoy...