• دسته‌بندی نشده
  • 0

تذکر غیرمستقیم ایران به آمریکا برای پایبندی به اجرای برجام

تذکر غیرمستقیم ایران به آمریکا برای پایبندی به اجرای برجام

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد، تذکر درباره پایبندی طرف های مقابل برجام به ویژه آمریکا به تعهدات خود،…

تذکر غیرمستقیم ایران به آمریکا برای پایبندی به اجرای برجام

(image) رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد، تذکر درباره پایبندی طرف های مقابل برجام به ویژه آمریکا به تعهدات خود،…

تذکر غیرمستقیم ایران به آمریکا برای پایبندی به اجرای برجام

خبر دانشجویی

You may also enjoy...