• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترامپ: بعد از رئیس جمهور شدنم، ایرانی ها مرگ بر آمریکا نمیگویند

ترامپ: بعد از رئیس جمهور شدنم، ایرانی ها مرگ بر آمریکا نمیگویند

قول و قرارهایی که درباره برجام به مردم ایران داده شد با آن‌چه از فردای فرجام آن شروع شد تفاوت…

ترامپ: بعد از رئیس جمهور شدنم، ایرانی ها مرگ بر آمریکا نمیگویند

(image) قول و قرارهایی که درباره برجام به مردم ایران داده شد با آن‌چه از فردای فرجام آن شروع شد تفاوت…

ترامپ: بعد از رئیس جمهور شدنم، ایرانی ها مرگ بر آمریکا نمیگویند

میهن دانلود

You may also enjoy...