• دسته‌بندی نشده
  • 0

تسخیر سفارت آمریکا به روایت 4 روزنامه

تسخیر سفارت آمریکا به روایت 4 روزنامه
می‌گویند روایت‌ها و حقیقت‌های به‌جامانده از تاریخ و گذشتگان را باید در کتاب‌ها خواند، اما گزافه نیست اگر بگوییم تاریخ معاصر را می‌شود و حتی بهتر است در بایگانی روزنامه‌ها جست‌وجو کنیم؛ اتفاقات و حوادثی که گاهی کمتر از نیم‌قرن از زمان انجامشان گذشته است و هنوز تازگی و آثار به‌جامانده از آن را می‌توان حس کرد.

تسخیر سفارت آمریکا به روایت 4 روزنامه

می‌گویند روایت‌ها و حقیقت‌های به‌جامانده از تاریخ و گذشتگان را باید در کتاب‌ها خواند، اما گزافه نیست اگر بگوییم تاریخ معاصر را می‌شود و حتی بهتر است در بایگانی روزنامه‌ها جست‌وجو کنیم؛ اتفاقات و حوادثی که گاهی کمتر از نیم‌قرن از زمان انجامشان گذشته است و هنوز تازگی و آثار به‌جامانده از آن را می‌توان حس کرد.
تسخیر سفارت آمریکا به روایت 4 روزنامه

You may also enjoy...