• دسته‌بندی نشده
  • 0

تشکیل تیم بررسی سانحه تصادف اتوبوس سربازان

تشکیل تیم بررسی سانحه تصادف اتوبوس سربازان

وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل تیم تحلیلگر سانحه تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵ کرمان را صادر…

تشکیل تیم بررسی سانحه تصادف اتوبوس سربازان

(image) وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل تیم تحلیلگر سانحه تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵ کرمان را صادر…

تشکیل تیم بررسی سانحه تصادف اتوبوس سربازان

ورزش و زندگی

You may also enjoy...