• دسته‌بندی نشده
  • 0

تلفن ثابت بر بستر اینترنت ارائه می‌شود

تلفن ثابت بر بستر اینترنت ارائه می‌شود

مخابرات استان تهران از سرویس SIP PHONE که امکان ارائه تلفن بر بستر اینترنت را محقق می کند خبرداد.

تلفن ثابت بر بستر اینترنت ارائه می‌شود

(image) مخابرات استان تهران از سرویس SIP PHONE که امکان ارائه تلفن بر بستر اینترنت را محقق می کند خبرداد.

تلفن ثابت بر بستر اینترنت ارائه می‌شود

روزنامه ایران

You may also enjoy...