• دسته‌بندی نشده
  • 0

تهدید هوادار ترامپ به شهروند ایرانی الاصل آمریکا

تهدید هوادار ترامپ به شهروند ایرانی الاصل آمریکا

رسانه های بین المللی گزارش های متعددی از شدت گرفتن حملات نژادپرستانه در آمریکا بعد از انتخاب دونالد…

تهدید هوادار ترامپ به شهروند ایرانی الاصل آمریکا

(image) رسانه های بین المللی گزارش های متعددی از شدت گرفتن حملات نژادپرستانه در آمریکا بعد از انتخاب دونالد…

تهدید هوادار ترامپ به شهروند ایرانی الاصل آمریکا

نصب بیتالک

You may also enjoy...