• دسته‌بندی نشده
  • 0

تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی

تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به…

تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی

(image) سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به…

تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها/احتمال افزایش پایه پولی

سپهر نیوز

You may also enjoy...