• دسته‌بندی نشده
  • 0

توزیع رایگان ماسک ، کاری که از دست دولت برمی آید

توزیع رایگان ماسک ، کاری که از دست دولت برمی آید

حمید قناعتیان افزود: دو اکیپ 5 نفره از امدادگران این جمعیت، کار توزیع ماسک را از منطقه بریم آغاز و…

توزیع رایگان ماسک ، کاری که از دست دولت برمی آید

(image) حمید قناعتیان افزود: دو اکیپ 5 نفره از امدادگران این جمعیت، کار توزیع ماسک را از منطقه بریم آغاز و…

توزیع رایگان ماسک ، کاری که از دست دولت برمی آید

روزنامه ایران

You may also enjoy...