• دسته‌بندی نشده
  • 0

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

یک باشگاه ترکیه‌ای مهدی طارمی را زیر نظر قرار داده و احتمال دارد طبق توصیه مصطفی دنیزلی با این…

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

(image) یک باشگاه ترکیه‌ای مهدی طارمی را زیر نظر قرار داده و احتمال دارد طبق توصیه مصطفی دنیزلی با این…

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

عکس

You may also enjoy...