• دسته‌بندی نشده
  • 0

توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی

توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی

رهبر انقلاب فرمودند: من همه‌ دانشجویان را به«دانشجوئی» به معنای واقعی کلمه – یعنی دنبال علم رفتن -…

توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی

(image) رهبر انقلاب فرمودند: من همه‌ دانشجویان را به«دانشجوئی» به معنای واقعی کلمه – یعنی دنبال علم رفتن -…

توصیه رهبر انقلاب به دانشجویان به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی

مجله اینترنتی

You may also enjoy...