• دسته‌بندی نشده
  • 0

توصیه های مفید برای مادران شاغل

توصیه های مفید برای مادران شاغل
کارتان آسان نیست؛ از ناسازگاری های صبحگاهی کودکی که به موقع به مدرسه نمی رسد تا ترافیکی که با وجود همه بدوبدو کردن هایتان نمی گذارد به موقع سر کار حاضر شوید، همه می توانند انگیزه تان برای پیشرفت کردن را کم کنند.

توصیه های مفید برای مادران شاغل

کارتان آسان نیست؛ از ناسازگاری های صبحگاهی کودکی که به موقع به مدرسه نمی رسد تا ترافیکی که با وجود همه بدوبدو کردن هایتان نمی گذارد به موقع سر کار حاضر شوید، همه می توانند انگیزه تان برای پیشرفت کردن را کم کنند.
توصیه های مفید برای مادران شاغل

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...