• دسته‌بندی نشده
  • 0

تولد نوزاد بدون چشم!

تولد نوزاد بدون چشم!

تولد نوزادی در چین بدون چشم سوژه رسانه ها شده است. به این اختلال نادر هیچ چشمی یا بی چشمی گفته می…

تولد نوزاد بدون چشم!

(image) تولد نوزادی در چین بدون چشم سوژه رسانه ها شده است. به این اختلال نادر هیچ چشمی یا بی چشمی گفته می…

تولد نوزاد بدون چشم!

موبایل دوستان

You may also enjoy...