• دسته‌بندی نشده
  • 0

جنایت در کوچه پس کوچه های تهران…

جنایت در کوچه پس کوچه های تهران…
دست نوشته های یک خبرنگار جنایی از محلات مختلف تهران که قتل و جنایت بر آنها در یک سال اخیر سایه افکنده است؛ از پنت هاوس نشین ها تا جگرکی های پاسگاه…

جنایت در کوچه پس کوچه های تهران…

دست نوشته های یک خبرنگار جنایی از محلات مختلف تهران که قتل و جنایت بر آنها در یک سال اخیر سایه افکنده است؛ از پنت هاوس نشین ها تا جگرکی های پاسگاه…
جنایت در کوچه پس کوچه های تهران…

خبر جدید

You may also enjoy...