• دسته‌بندی نشده
  • 0

جنجالی که ورود به لیست امید به پا کرد، از پول و رانت گرفته تا ….

جنجالی که ورود به لیست امید به پا کرد، از پول و رانت گرفته تا ….

هزينه‌هاي انتخاباتي در ايران ازجمله غير شفاف‌ترين موضوعات سياسي است. برخي از كانديداهاي مستقل حاضر…

جنجالی که ورود به لیست امید به پا کرد، از پول و رانت گرفته تا ….

(image) هزينه‌هاي انتخاباتي در ايران ازجمله غير شفاف‌ترين موضوعات سياسي است. برخي از كانديداهاي مستقل حاضر…

جنجالی که ورود به لیست امید به پا کرد، از پول و رانت گرفته تا ….

بازار بورس

You may also enjoy...