• دسته‌بندی نشده
  • 0

جنگ اورلاندو بین ترامپ و دموکرات‌ها

جنگ اورلاندو بین ترامپ و دموکرات‌ها

«دونالد ترامپ» با بهره گیری از فرصت غیرمنتظره و البته گرانبهایی که حادثه اورلاندو برایش فراهم آورد…

جنگ اورلاندو بین ترامپ و دموکرات‌ها

(image) «دونالد ترامپ» با بهره گیری از فرصت غیرمنتظره و البته گرانبهایی که حادثه اورلاندو برایش فراهم آورد…

جنگ اورلاندو بین ترامپ و دموکرات‌ها

بازی

You may also enjoy...