• دسته‌بندی نشده
  • 0

جوانی، جرمی بدون کیفرخواست، بدون تفهیم اتهام

جوانی، جرمی بدون کیفرخواست، بدون تفهیم اتهام
همین چند روز پیش بود، توی تاکسی در مسیر همیشگی خانه، ساعت چیزی به نیمه شب نمانده بود. جوانی داشت با راننده تاکسی درددل می‌کرد، از حال‌وهوایش می‌گفت و این‌که چه روزگاری دارد.

جوانی، جرمی بدون کیفرخواست، بدون تفهیم اتهام

همین چند روز پیش بود، توی تاکسی در مسیر همیشگی خانه، ساعت چیزی به نیمه شب نمانده بود. جوانی داشت با راننده تاکسی درددل می‌کرد، از حال‌وهوایش می‌گفت و این‌که چه روزگاری دارد.
جوانی، جرمی بدون کیفرخواست، بدون تفهیم اتهام

روزنامه قانون

You may also enjoy...