• دسته‌بندی نشده
  • 0

جوانی که از چند قدمی مرگ نجات یافت

جوانی که از چند قدمی مرگ نجات یافت

پسر جوانی که در جریان درگیری با دوستش باعث مرگ او شده بود به قصاص (اعدام) محکوم شد اما در حالی که…

جوانی که از چند قدمی مرگ نجات یافت

(image) پسر جوانی که در جریان درگیری با دوستش باعث مرگ او شده بود به قصاص (اعدام) محکوم شد اما در حالی که…

جوانی که از چند قدمی مرگ نجات یافت

اخبار جهان

You may also enjoy...