• دسته‌بندی نشده
  • 0

جیب مردم آمارها را تأیید می‌کند؟!

جیب مردم آمارها را تأیید می‌کند؟!

معیار همه ادعاها و آمارها، به معنی واقعی جیب مردم و وضعیت معیشت آنهاست؛ اگر جیب مردم و قدرت خرید…

جیب مردم آمارها را تأیید می‌کند؟!

(image) معیار همه ادعاها و آمارها، به معنی واقعی جیب مردم و وضعیت معیشت آنهاست؛ اگر جیب مردم و قدرت خرید…

جیب مردم آمارها را تأیید می‌کند؟!

فانتزی

You may also enjoy...