• دسته‌بندی نشده
  • 0

حتی روزی فکرش را نمی کردم شوهر عزیزم را با دستان خودم بکشم

حتی روزی فکرش را نمی کردم شوهر عزیزم را با دستان خودم بکشم

یک زندگی خوب، والدین دلسوز، خانواده سالم، کودکی در رفاه، نوجوانی بی‌دردسر، جوانی پر از شور و…

حتی روزی فکرش را نمی کردم شوهر عزیزم را با دستان خودم بکشم

(image) یک زندگی خوب، والدین دلسوز، خانواده سالم، کودکی در رفاه، نوجوانی بی‌دردسر، جوانی پر از شور و…

حتی روزی فکرش را نمی کردم شوهر عزیزم را با دستان خودم بکشم

موسیقی

You may also enjoy...