• دسته‌بندی نشده
  • 0

حسن روحانی: انتخابات آینده شرکت بکنم یا شرکت نکنم؟؟؟

حسن روحانی: انتخابات آینده شرکت بکنم یا شرکت نکنم؟؟؟

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر آقای روحاني کانديدا نشوند، شخص خاصي را برای کانديداتوری مدنظر نداريم…

حسن روحانی: انتخابات آینده شرکت بکنم یا شرکت نکنم؟؟؟

(image) فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر آقای روحاني کانديدا نشوند، شخص خاصي را برای کانديداتوری مدنظر نداريم…

حسن روحانی: انتخابات آینده شرکت بکنم یا شرکت نکنم؟؟؟

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...