• دسته‌بندی نشده
  • 0

حلقه های نامزدی در طی دهه های مختلف

حلقه های نامزدی در طی دهه های مختلف
حلقه نامزدی میتواند نمادی از عشق و تعلق بین زوج‌ها باشد. برای اکثر مردم جهان انگشتری در انگشت چهارم دست چپ مفهومی بیشتر از یک وسیله زینتی دارد و یادآور تعهد یک زن یا مرد به معشوق خود است.

حلقه های نامزدی در طی دهه های مختلف

حلقه نامزدی میتواند نمادی از عشق و تعلق بین زوج‌ها باشد. برای اکثر مردم جهان انگشتری در انگشت چهارم دست چپ مفهومی بیشتر از یک وسیله زینتی دارد و یادآور تعهد یک زن یا مرد به معشوق خود است.
حلقه های نامزدی در طی دهه های مختلف

مرکز فیلم

You may also enjoy...