• دسته‌بندی نشده
  • 0

حمایت بانوی اول آمریکا از کلینتون

حمایت بانوی اول آمریکا از کلینتون

میشل اوباما، بانوی اول آمریکا که دوران ریاست جمهوری همسرش تا چند هفته دیگر به اتمام می رسد، با حضور…

حمایت بانوی اول آمریکا از کلینتون

(image) میشل اوباما، بانوی اول آمریکا که دوران ریاست جمهوری همسرش تا چند هفته دیگر به اتمام می رسد، با حضور…

حمایت بانوی اول آمریکا از کلینتون

دانلود تلگرام

You may also enjoy...