• دسته‌بندی نشده
  • 0

حمله آمریکا در دیرالزور تعمدی بود/احتمال وقوع جنگ جهانی در سوریه

حمله آمریکا در دیرالزور تعمدی بود/احتمال وقوع جنگ جهانی در سوریه

«فینیان کانینگهام» معتقد است حمله اخیر آمریکا به سربازان سوری تصادفی نبوده و ممکن است جنگ پنهانی…

حمله آمریکا در دیرالزور تعمدی بود/احتمال وقوع جنگ جهانی در سوریه

(image) «فینیان کانینگهام» معتقد است حمله اخیر آمریکا به سربازان سوری تصادفی نبوده و ممکن است جنگ پنهانی…

حمله آمریکا در دیرالزور تعمدی بود/احتمال وقوع جنگ جهانی در سوریه

موسیقی

You may also enjoy...