• دسته‌بندی نشده
  • 0

حمید فرخ نژاد در بیمارستان بستری شد! + عکس وی قبل از جراحی

حمید فرخ نژاد در بیمارستان بستری شد! + عکس وی قبل از جراحی

حمید فرخ نژاد به دلیل مشکلات گوارشی در بیمارستان بستری شده و امروز مورد عمل جراحی قرار می گیرد.

حمید فرخ نژاد در بیمارستان بستری شد! + عکس وی قبل از جراحی

(image) حمید فرخ نژاد به دلیل مشکلات گوارشی در بیمارستان بستری شده و امروز مورد عمل جراحی قرار می گیرد.

حمید فرخ نژاد در بیمارستان بستری شد! + عکس وی قبل از جراحی

اندروید

You may also enjoy...