• دسته‌بندی نشده
  • 0

خاطره رضا کیانیان درباره نقش کیان ایرانی در مختارنامه

خاطره رضا کیانیان درباره نقش کیان ایرانی در مختارنامه

رضا رویگری، بازیگر شخصیت کیان ایرانی در مجموعه «مختارنامه»، دیالوگ‌نویسی داود میرباقری…

خاطره رضا کیانیان درباره نقش کیان ایرانی در مختارنامه

(image) رضا رویگری، بازیگر شخصیت کیان ایرانی در مجموعه «مختارنامه»، دیالوگ‌نویسی داود میرباقری…

خاطره رضا کیانیان درباره نقش کیان ایرانی در مختارنامه

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...