• دسته‌بندی نشده
  • 0

خشونت، در حال تماشایی شدن است

خشونت، در حال تماشایی شدن است
درباره واقعیت تلخ ترور؛ دنیا به سمت نوعی «نمایشی کردن» کامل پدیده های اجتماعی از خلال «تماشایی کردن خشونت» می رود.

خشونت، در حال تماشایی شدن است

درباره واقعیت تلخ ترور؛ دنیا به سمت نوعی «نمایشی کردن» کامل پدیده های اجتماعی از خلال «تماشایی کردن خشونت» می رود.
خشونت، در حال تماشایی شدن است

ganool review

You may also enjoy...