• دسته‌بندی نشده
  • 0

خودکشی احتمالی دانشجوی دانشگاه سمنان

خودکشی احتمالی دانشجوی دانشگاه سمنان

روابط عمومی دانشگاه سمنان با تائید مرگ یا خودکشی احتمالی یکی از دانشجویان این دانشگاه از وقوع این…

خودکشی احتمالی دانشجوی دانشگاه سمنان

(image) روابط عمومی دانشگاه سمنان با تائید مرگ یا خودکشی احتمالی یکی از دانشجویان این دانشگاه از وقوع این…

خودکشی احتمالی دانشجوی دانشگاه سمنان

بازی

You may also enjoy...