• دسته‌بندی نشده
  • 0

خیانت در هر صورت تلخ است!

خیانت در هر صورت تلخ است!
گروهی از افراد متاهل بر این باورند كه مدتی بعد از زندگی مشترك، فضای خانه تكراری و یك‌‌نواخت می‌‌شود و دیگر خبری از شور و شوق اولیه بین زوج‌‌ها وجود ندارد.

خیانت در هر صورت تلخ است!

گروهی از افراد متاهل بر این باورند كه مدتی بعد از زندگی مشترك، فضای خانه تكراری و یك‌‌نواخت می‌‌شود و دیگر خبری از شور و شوق اولیه بین زوج‌‌ها وجود ندارد.
خیانت در هر صورت تلخ است!

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...