• دسته‌بندی نشده
  • 0

داستان دو برادر ایرانی که دور دنیا را گشتند

داستان دو برادر ایرانی که دور دنیا را گشتند
«مردم جهان اعضای یک خانواده اند و دنیا متعلق به همین خانواده است؛ همه متفاوت و همه خویشاوند.» این پیامی بود که عیسی و عبدالله امیدوار تلاش کردند تا گوش همه دنیا برسانند.

داستان دو برادر ایرانی که دور دنیا را گشتند

«مردم جهان اعضای یک خانواده اند و دنیا متعلق به همین خانواده است؛ همه متفاوت و همه خویشاوند.» این پیامی بود که عیسی و عبدالله امیدوار تلاش کردند تا گوش همه دنیا برسانند.
داستان دو برادر ایرانی که دور دنیا را گشتند

بک لینک رنک 8

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...