• دسته‌بندی نشده
  • 0

درد مچ دست و یا کاهش قدرت دست می تواند از علائم این بیماری باشد

درد مچ دست و یا کاهش قدرت دست می تواند از علائم این بیماری باشد

این بیماری جزء بیماری‌های نسبتاً‌ نادر دست است و سبب سیاه شدن استخوان هلالی مچ دست می شود. درد مچ…

درد مچ دست و یا کاهش قدرت دست می تواند از علائم این بیماری باشد

(image) این بیماری جزء بیماری‌های نسبتاً‌ نادر دست است و سبب سیاه شدن استخوان هلالی مچ دست می شود. درد مچ…

درد مچ دست و یا کاهش قدرت دست می تواند از علائم این بیماری باشد

دانلود نرم افزار

You may also enjoy...