• دسته‌بندی نشده
  • 0

دستور شاه سعودی درباره قربانیان صنعا!

دستور شاه سعودی درباره قربانیان صنعا!

پادشاه عربستان دراقدامی عجیب دستور داد تا زمینه انتقال آن دسته از مجروحان حمله سعودی ها به مجلس ختم…

دستور شاه سعودی درباره قربانیان صنعا!

(image) پادشاه عربستان دراقدامی عجیب دستور داد تا زمینه انتقال آن دسته از مجروحان حمله سعودی ها به مجلس ختم…

دستور شاه سعودی درباره قربانیان صنعا!

باشگاه خبری ورزشی

You may also enjoy...