• دسته‌بندی نشده
  • 0

دفاع پزشک جنجالی بیمارستان جم از واکنشش نسبت به سخنان داریوش مهرجویی

دفاع پزشک جنجالی بیمارستان جم از واکنشش نسبت به سخنان داریوش مهرجویی

این پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان جم اقدامش را به نوعی دفاع از خود و جامعه پزشکی در برابر…

دفاع پزشک جنجالی بیمارستان جم از واکنشش نسبت به سخنان داریوش مهرجویی

(image) این پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان جم اقدامش را به نوعی دفاع از خود و جامعه پزشکی در برابر…

دفاع پزشک جنجالی بیمارستان جم از واکنشش نسبت به سخنان داریوش مهرجویی

خبر فرهنگیان

You may also enjoy...